MENY

Programområder

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger legger vekt på tverrfaglighet i forskningen. Museet har kompetanse innen forhistorie, nyere tids kulturhistorie, naturhistorie og en rekke museumsfaglige områder. Arkeologisk museum har to programområder for forskning.

Forskningen ved Universitetet i Stavanger er organisert gjennom  programområder for forskning.

Arkeologisk museum har disse:

  1. BEVARES – Biological EnVironmental and Archaeological inter-disciplinary RESearch on life-course, material and materiality in human depositions / ?Biologi, miljø og arkeologi – tverrfagleg forsking på mennesket sitt livsløp, material og materialitet. Leder: Inger Marie Egenberg
  2. ARI - Animals mediating the real and the Imaginary / Dyr som mediator mellom røynda og det forestilte. Leder: Kristin Armstrong Oma 

Arkeologer ved museet deltar også aktivt i programområdet Språkhistorie i Nordsjøområdet.

 

 

UiS logo