MENY

Kontaktinformasjon

Bestilling:
For skoler og barnehager ta kontakt med skoletjenesten - tlf. 51 83 26 25 eller skoletjenesten@uis.no
Arrangement - tlf. 51 83 26 00

Driftsleder Inger Horve
Kontoradresse: Peder Klowsgt 30a, 4010 Stavanger
Telefon: 488 99 021 eller 51 83 23 40
E-post: Inger.Horve@uis.no

Besøksadresse:
Ullandhaugveien 165
Tlf. 51 83 26 00
E-post: jernaldergarden@uis.no

Her finner du Jernaldergarden (kart)

Postadresse:
Arkeologisk museum, UiS
4036 Stavanger

 

UiS logo