Åpne tirsdager i felt (07.07.2015)
Tanangerveien (20.05.2015)
Skadberg skoletomt (20.05.2015)
Ølbergveien (19.05.2015)
Nore Sunde (18.05.2015)
Steinalderbosetning på Kvitsøy (08.05.2015)
Randaberg Øst (08.05.2015)