Forside» Museet» Tirsdagsforedrag ved museet

Foredrag på Arkeologisk museum


De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema.

Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.

Foredragene skal være tilgjengelige for et allment interessert publikum og de illustreres vanligvis med bilder, diagrammer etc.

Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet.

Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes hver tirsdag kl. 18.30. Fri entré. .

Noen av våre foredrag er også tilgjengelig på nettet. Se og hør foredragene her.
Sist oppdatert av Ingund Svendsen (30.01.2014)

Skriv ut artikkel print
auditorium
Foredragene holdes i museets auditorium kl. 18.30. Fri entré.