MENY

Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle.

De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.

Foredragene skal være tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Tirsdagsforedrag våren 2017

7. februar: Trond Meling, arkeolog
Fra gård til gods – bosetningsutviklingen på Hundvåg fra slutten av steinalder til vikingtid

Hundvåg er et av de best undersøkte områdene i Rogaland, og øya har bosetningsspor fra tidlig steinalder til vikingtid. Med utgangspunkt i boplassene, gravfunnene og historiske kilder gir foredraget et innblikk i hvordan bosetningen har endret karakter over tid; fra de første enkeltliggende gårdene i slutten av steinalderen, via storgårder i eldre jernalder, til en godslignende organisering av bosetningen i vikingtid.  

14. februar: Fartein Valen Sendstad, professor i kristendomskunnskap
Tekst og spade i «Det hellige land»
Det har skjedd og det skjer mye med «spaden» i Midtøsten, særlig i tidlig romersk tid (år 63 fvt. til år 70 evt.). Arkeologien har bidratt på mange vis innen teologien. For få tiår siden het det gjerne fra sentralt hold: «Vi har teksten og trenger ikke spaden!». Foredraget gir innsyn i en spennende forsknings- og formidlingssituasjon som har gjennomgått store endringer. Det blir glimt fra hulene ved Qumran ved Dødehavet, funn gjort i Tiberias og Magdala i Galilea.

21. februar: Lotta Mejsholm, arkeolog
Fra vogge til grav – om barn og barndom i vikingtid og middelalder i Skandinavia
Hvordan var det å være barn for 1000 år siden? Arkeologiske og skriftlige kilder kan fortelle om barndommens vilkår og barnets rolle i samfunnet fra fødsel til ungdom og voksen alder. I foredraget får vi også glimt av ritualer og normer knyttet til barnedød og begravelse – en fortelling fra vogge til grav rett og slett.

28. februar: Arild Skjæveland Vivås, maritim arkeolog
Arkeologiske undersøkelser blant isbjørner og velkledde skjeletter
Sysselmannen på Svalbard gjennomførte sommeren 2016 en arkeologisk utgraving på Likneset – Svalbards største gravfelt fra hvalfangstperioden på 16–1700-tallet. Tidligere undersøkelser her har avdekket at det arktiske klimaet gir unike bevaringsforhold for tekstiler, noe som gir god innsikt i hvalfangernes liv og slit. Kom og hør om et eksotisk feltarbeid blant isbjørner og velkledde skjeletter – som også vil få de ytterst få klimaskeptikerne som er igjen til å vippes av pinnen...

7. mars: Even Bjørdal, arkeolog
Hus, graver og vegfar frå førhistorie og mellomalder ved Sundeveien
Sommaren og hausten 2015 gjennomførte Arkeologisk museum undersøkingar ved Sundeveien på Madla i Stavanger. På små høgdedrag langs vegen i den slake skråninga på nordsida av Hafrsfjorden fann ein spor etter bygningar og gardsdrift frå bronse- og jernalder. Arkeologane avdekka også det som truleg var restar av eit gravfelt frå yngre jernalder og klare spor etter eit steinbrulagd vegfar frå vikingtid og mellomalder under den eksisterande Sundeveien.

14. mars: Marie Ødegaard, arkeolog
Tinget i Norden – stedsnavn og arkeologi forteller om alder og utforming
Tinget i Norden har vært et viktig sted for samhandling og konfliktløsning. Likevel vet vi lite om hvor gammelt tinget er og hvordan det har sett ut. Kan stedsnavn og arkeologi si noe om dette? Hvor langt tilbake i tid går tinget før det ikke lenger ligner den institusjonen vi kjenner fra middelalder i Norden, og er det likt over alt og i tid?

21. mars: Solveig Jónsdóttir, steinkonservator og Inger Marie Egenberg, leder konserveringsavd.
Domkirken2025 – steinkonservering
Det pågående restaureringsprosjektet «Domkirken2025» skal være ferdig til byens og kirkens 900-årsjubileum i 2025. I museets del av restaureringsprosjektet vurderer vi tilstanden og gjennomfører bevaringstiltak for all klebersteinen i kirkens portaler og vindusomramminger, hjørner og ornamenterte detaljer. I dette foredraget vil vi fortelle om klebersteinsarbeidet.

UiS logo
Bilde av auditoriet på Arkeologisk museum

Velkommen til tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum