Forside» Fagområder» Forskning og utvikling

Forskning og utvikling


Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger legger spesiell vekt på tverrfaglighet innen forskning og utvikling (FoU).

Derfor har staben en sammensetning med kompetanse innen forhistorie, nyere tids kulturhistorie, naturhistorie og en rekke museumsfaglige områder. Det legges stor vekt på forholdet mellom menneske og natur til ulike tider, eksperimentell arkeologi, kildebevaring og metodeutvikling.
Museet knytter til seg stipendiater, det er en ordning med forskningsfri for de fast tilsatte og ellers har FoU-personalet 20 prosent av sin arbeidstid til FoU-oppgaver. Museumsfaglig tilsatte får utviklingsoppgaver inn på FoU-programmet. Museet inviterer årlig en rekke gjesteforelesere og innenfor gitte budsjettrammer har FoU-personalet anledning til å reise på faglige møter, seminarer, studiereiser og liknende.
Arkeologisk museum har bygget opp et utstrakt kontaktnett med andre faglige miljøer og institusjoner og avholder med jevne mellomrom lokale, nasjonale og internasjonale møter og seminarer. Ved museet er det avsatt midler til egenforskning, med hovedvekt på oppfølging av arkeologiske undersøkelser. Mulighetene for de tilsatte til å publisere sine forskningsresultater i museets serier er gode, men det oppmuntres også til ekstern publisering. Museet har et stort bibliotek, det er gode innlånsmuligheter og en har lagt særlig vekt på å abonnere på de mest relevante tidsskriftene.