Forside» Fagområder» Konservering

Konservering


Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger har et av landets mest moderne konserveringslaboratorier. På laboratoriet arbeider konservatorer med arkeologiske og marinarkeologiske gjenstander, restaurering og konservering av gjenstander fra nyere tid, steinobjekter (inklusive helleristninger) og malerikonservering.

Konserveringsavdelingen ved AM har også kompetanse innen modellbygging, avstøping, rekonstruksjon og kopiering av gjenstander av de fleste materialtyper. Ved siden av rekonstruksjon og kopiering av forhistoriske gjenstander i smijern for eget bruk, tar AM også i mot oppdrag der gjenstander i smijern skal rekonstrueres eller nytilvirkes.

Senter for konserveringssamarbeid i Rogaland (SKR) er etablert med en konservator som arbeider med preventive konserveringstiltak og gjenstandsbehandling for regionsmuseene i Rogaland.

Konservering av gjenstander fra nyere tid
* Konservering og restaurering av antikviteter i glass, porselen, metall, tre, plast som våpen, lysekroner, skipsmodeller m.m.
* Konservering og restaurering av bygningsdetaljer og skulpturer.
Behandlingsarbeidet innebærer blant annet rensing, konsolidering, komplettering og retusjering.

Avstøping og kopiering
* Avstøping og kopier av gjenstander laget i stein, hvor kopiene blir laget i betong, gips og plast.
* Kopier og rekonstruksjoner lages i samme materiale som originalen, hvor originalen er laget i tre, bein, stein, leire eller horn.
* Avstøping og kopier av gjenstander laget i bronse, hvor kopiene blir støpt i bronse.
* Rekonstruksjoner av gjenstander i jern/stål hvor kopiene blir laget i smijern.

Malerikonservering
* Undersøking, konservering og restaurering av maleri på tre og lerret
* Undersøking, konservering og restaurering av kirkeinventar
* Fargeundersøkinger på bygninger, innvendig og utvendig
* Tapetseparering
* Restaurering av prydrammer og speilrammer
* Forgylling
* Konservering og restaurering av rosemaling og limfargedekor
* Rekonstruksjon av kirkeinventar
* Tilstandsvurderinger

Arkeologisk og marinarkeologisk konservering
* Opptak av preparater i felt
* Undersøking, rensing, konsolidering, liming, korrosjons- og etterbehandling av gjenstander i alle metaller
* Undersøking, rensing, konsolidering og analyse av forhistoriske tekstiler og skinn
* Undersøking, rensing, konsolidering, liming og treartsbestemmelse av forhistoriske tregjenstander
* Røntgenfotografering
* Tilstandsvurdering og kuréroppdrag i forbindelse med utstillinger
                                                                                                          
Rådgiving
* Rådgiving innen preventiv behandling av maleri og bemalte gjenstander
* Rådgiving innen preventiv behandling av nyere tids gjenstander i tre, metall, tekstil m.m.
* Rådgiving innen klima i utstillinger og magasinlokaler.
* Rådgiving innen feltbehandling av arkeologiske funnmodell av jeger
Rekonstruksjoner og modellbygging er av oppgavene innenfor konservering