MENY

Arkeologiske undersøkingar

Kvar vår og sumar gjern Arkeologisk museum arkeologiske undersøkingar i Rogaland. Vi har og ansvar for å ta vare på gjenstandar frå fortida, blant anna for å bevare potensialet for framtidig forsking og videre undersøkingar.

Bilde av tre personer og en gravemaskin som jobber med å grave i jorda. Arkeologisk museum driver med arkeologiske utgravinger i hele Rogaland. Her fra Hove i Sandnes i 2012. Foto: Morten Berentsen

Rogaland er rikt på fornminner, og kvar vår og sumar finn arkeologar og naturvitarar frå Arkeologisk museum spanande spor etter fortidas menneske i fylket vårt.

Arkeologisk museum har ansvaret for vitskaplege undersøkingar av freda fornminne i Rogaland, med unntak av kulturminne frå mellomaldelen og i sjø. Dei arkeologiske undersøkingane er grunnlaget for mye forskingasaktivitet om forhistoria. Arkeologiske undersøkingar i Rogaland gjev oss ny kunnskap om forhistoria og menneska som levde før oss.