MENY

Oppdragsrapport 2015/19

Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av dyrkingslag og kokegroper på Kleppevarden vest. Gnr 1, Klepp kommune, Rogaland. Jon Reinhardt Husvegg, Jenny Ahlqvist, Erik Daniel Fredh.

Oppdragsrapport 2015/19