MENY

AmS-Skrifter 13

Død og grav. Gravskikk på Kvassheimfeltet, Hå i Rogaland, SV Norge. Death and Grave. Burial Rituals of the Kvassheim Cemetery, Hå in Rogalabd, SW Norway. LIllehammer, G. 1996

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt