MENY

Utgravingene på Kleppestemmen i Klepp

Det ble funnet særdeles interessante spor etter hus fra slutten av steinalderen og eldste bronsealder – 4000 - 3500 år før nåtid.

Det eldste huset er et såkalt toskipet langhus – det vil si et hus med en rekke av fem kraftige stolper i husets midtakse og mindre veggstolper rundt hele huset. Huset har vært omlag 24 meter langt og knapt 7 meter bredt. Dette er et av de største husene fra denne periode som er funnet i Norge. I stolpehullene og andre groper i huset er det funnet store mengder med forkullet korn hvor mesteparten er naken bygg. En prøve er allerede blitt C-14 datert ved Beta lab. i USA, resultatet var helt i overensstemmelse med vår antakelse: 1970 – 1750 før år 0.

Det yngste huset er et treskipet langhus, min. 27 m langt og beregnet bredde på omlag 7 meter. Huset har hatt to parallelle rekker med takbærende stolper og veggstolper rundt huset. I motsetning til det toskipet hus finnes det nesten ikke forkullet korn i stolpehullene. Denne hustype tas i bruk først rundt bronsealderens 2. periode – omlag 1500 år før år 0.
Funnene er med på å styrke oppfattelsen av at det i de sentrale delene av Jæren finnes spor etter en betydelig gårdsbosetting allerede i på slutten av steinalderen for 4000 år siden.