MENY

Steinalderens jegere og fiskere på Fosen

Utgravninger i traseen for ”T-forbindelsen” . AmS gravde sommeren 2007 ut tre små steinalderboplasser i Vendelsvik på Lindøya. Sesongen 2007 var den siste av i alt fire utgravningssesonger på Fosen. Til sammen 12 steinalderboplasser har blitt undersøkt. Bakgrunnen for undersøkelsene er vegvesenets planer om utbygging av vei- og tunnelprosjektet ”T-forbindelsen” i Karmøy og Tysvær kommuner.

 


Flyfoto av Vendelsvika sett mot øst. Boplassene er markert med rødt.


Lokalitetene ligger i skrånende terreng vest for krysset Fosnavegen og Vendelsvikvegen. Terrenget skråner her ned mot en myr. Havnivået sto høyere i steinalderen enn i dag, og med om lag 6 meter høyere havnivå har myren vært en del av Vendelsvik og har dannet en langgrunn, lun vik. Funnområdene ligger godt skjermet innerst i vika. De nye lokalitetene er kalt ”Lindøy lok. 1A-C. De ligger svært tett i terrenget, på små terrasser i ulik høyde over havet. De ligger mellom seks og ni meter over dagens havnivå og stammer fra tre ulike perioder av steinalderen. Den lokaliteten som ligger høyest er eldst.

Lindøy lok. 1c: en elleve tusen år gammel verkstedsplass
Den eldste boplassen i Vendelsvik var i bruk i første del av eldre steinalder for om lag 11 000 år siden. Plassen lå på denne tiden i strandkanten, godt i skjul mellom bergknauser og større stein. Vi har funnet flere pilspisser (lansettmikrolitter), en borspiss, og en skinnskraper, men det som dominerer er spor etter tilhugging av en spesiell type flintøkser, såkalte ”Lerbergsøkser”. Vi fant ingen hele økser på boplassen, men det er funnet flere slike økser på boplassen ”Breiviksklubben” noe lenger sør på Fosen halvøya. Jegerne som stoppet i Vendelsvik har ikke oppholdt seg lenge her, kanskje var neste stopp på turen ”Breiviksklubben” hvor øksa ble lagt igjen?


Kanskje var det en solrik sommerdag jegerne stoppet på lok. 1c, da må forholdene ha vært optimale. Det syntes også vi under utgravningen.
 

Men når det regnet var stedet langt fra optimalt…da samlet regnet seg i lommen mellom svabergene og boplassen ble nærmest liggende under vann!
 


Avfall etter produksjon av ”Lerbergøkser” på Lindøy lok. 1c. Øksen på bildet er funnet på lokaliteten ”Breivikstubben” lenger sør på Fosenhalvøya.

Lindøy lok. 1b: en åtte tusen år gammel steinalderboplass
Boplassen har ligget på stranden i en langgrunn vik da den var i bruk for om lag 8500 år siden. Det er jegere som har oppholdt seg her, noe pilspisser, borspisser og skinnskrapere vitner om. Det som dominerer blant funnene er lange smale ”flekker”. Disse ble produsert med en spesiell teknikk fra koniske mikroflekkekjerner og de ble brukt til pilspisser, kniver og skrapere. Flintsmeden som slo til flekkene på lok. 1b må ha vært svært dyktig: flintflekkene er smale og helt regulære og redskapene ser for oss ut nærmest som om de er plukket ut fra en lærebok om flintteknologi.


Tor Arne Waraas fant det gjeveste funnet på lokalitet 1b: en spesiell pilspiss som er typisk for denne perioden og som kalles en ”trekantmikrolitt”

Lindøy lok. 1a: en seks tusen år gammel rasteplass
Det ble gjort få funn på denne lokaliteten, men en pilspiss av flint (”A-pil”) og en meisel av grønnstein daterer funnene til den første delen av yngre steinalder (perioden 4000 – 3300 f.Kr.). Under utgravningen fant vi små konsentrasjoner med avslag av fin, svart flint. Slike funnkonsentrasjoner kan gi mye informasjon og gir oss et lite kikkhull tilbake til en fem tusen år gammel verden. Da satt en flintsmed akkurat her og produserte nye redskaper. Kanskje var det en ensom jeger på jakt på Fosen halvøya som stoppet her. Jegeren hadde kanskje fastere tilholdssted på Karmøy hvor det er funnet flere større boplasser fra denne perioden.

Det foreligger et omfangsrikt og interessant funn- og dokumentasjonsmateriale fra utgravningene i 2004 og 2005. Noen av resultatene er presentert her på nettsidene våre under ”2005” og ”2004”. Arbeidet med dette materialet inne på museet fortsetter høsten 2007 og våren 2008. De samlede resultatene vil bli publisert i en rapport når prosjektet avsluttes i 2008. Du kan også lese mer om steinalderfunnene på Fosen i ”Fra Haug ok Heiðni”nr. 4-2004, nr. 1-2005 og nr. 1-2006.

29.11.2007

Guro Skjelstad, Prosjektansvarlig

5
opp