MENY

Utgravingene på Røgjelstad, Hjelmeland kommune

Arkeologiske undersøkelser på en barnehagetomt i Hjelmeland sentrum.

Det er funnet overraskende velbevarte spor etter et stort gårdsanlegg. De eldste sporene dateres til tiden omkring år 0 og de yngste er fra slutten av folkevandringstiden - om lag 1500 år før nåtid. Gården har vært bygget om atskillige ganger - på stedet har det over tid vært oppført minimum 8 hus/bygninger.

Feltleder: Jan Berge
Feltassistenter: Maryon Østhus og Yvonne Dahl