MENY

Dirdal, Gjesdal kommune

På strekning fra bunnen av Dirdalen til fjorden har det ligget en mengde fornminner – gravfelter, enkeltliggende store hauger, gårdsanlegg m.m. Mesteparten av fornminnene er blitt fjernet – ulovlig – i nyere tid ved nydyrking og masseuttak.

IVAR er i gang med å anlegge ny vann- og avløpsledning i området, og Rogaland fylkeskommune påviste ved deres registreringssøk tidligere i år et felt med kokegroper på selve gården Dirdal noen få hundre meter fra fjorden.

AmS har nå på sensommeren fortatt en mindre undersøkelse av området. Det skal straks berettes at utgravningsmannskapet fikk en tøff jobb på grunn av vanskelige undergrunnsforhold med mye grov grus og stein som gjorde det særdeles vanskelig og tidskrevende å rense fram sporene etter stolpehullene, ildstedene/kokegropene etc. Utover en god del kokegroper lykkes det oss – til vår stor tilfredsstillelse – også å påvise sporene av minst to forhistoriske hus som ligger delvis oppi hverandre og derfor ikke kan være samtidige. Begge husene har vært av såkalt treskipet type. Det ene av husene har vært minst 25 m langt og om lag 5,5–-6 m bredt. Senere i år vil vi få resultatet av 14C dateringer av trekull fra ildstedene i husene, foreløpig dateres de til eldre/yngre jernalder, 1800–1100 år før nåtid.

Utgravningsleder: Even Bjørdal
Assistent: Anja Magnussen
Ansvarlig fra AmS: Olle Hartvig Hemdorff