MENY

Kvednavikskogen, Stavanger kommune

For å sikre publikum mulighet til å nyte de naturskjønne omgivelsene rundt Hålandsvatnet har Stavanger kommune nå anlagt gang- og sykkelsti rundt vatnet.

Allerede for mer enn 80 år siden ble det gjort tallrike funn fra steinalderen i området, også oldsaker av bein og gevir (hjortetak) etc. Forut for anleggelsen av gang- og sykkelstien foretok AmS en mindre undersøkelse der hvor lysmaster skulle plasseres i bakken. Selve stien er anlagt på fiberduk og her er de funnførende jordlagene bevart under stien.

Vi fant kun gjenstander av stein. Bein etc. var ikke lengre bevart, dessverre. Nesten alt var avslag og enkelte redskaper av flint. Funnene stammer fra bosetning dels i eldre steinalder rundt 8 – 6000 før nåtid, og dels i begynnelsen av yngre steinalder om lag 4800 år før nåtid.

Utgravningsleder: Even Bjørdal
Assistent: Anja Magnussen
Ansvarlig fra AmS: Olle Hartvig Hemdorff