MENY

Sørbø, Sandnes kommune

En omfattende boligutbygging er planlagt på gården Sørbø i Sandnes. I siste halvdel av 1800-tallet ble det fjernet flere store gravminner på gården, og fra flere av disse er det kommet inn funn av gullringer – blant annet en stor såkalt Ormehodering fra 2-300 e.Kr (Romersk jernalder).


Oversikt mot SØ

Innenfor reguleringsplanens område ble det i et udyrket område som grenser opp til E39 påvist to-tre tufter, et par røyser, gardfar m.m. Fornminnene er ikke tidligere registrert. AmS foretok kartlegging av fornminnene og en mindre forundersøkelse av en tuft, gardfar og en røys for om mulig å få disse tidsfestet.
Fra den ene tuften, som er veldig tydelig i terrenget og gardfaret kom der funn som kan dateres til forhistorisk tid.
Som noe nytt leide vi inn firmaet Birdy Fotographs. Med et fjernstyrt modellhelikopter er det mulig å få fine oversiktsbilder av kulturminnene. Som det fremgår av bildet ble resultatet særdeles vellykket.

 

 

 

 

Anlegget tolkes foreløpig som et mindre, nesten helt intakt gårdsanlegg i utmark og dateres til sen forhistorisk tid/tidlig middelalder, ca. 1000 – 1300 e.Kr. Siden kulturminnene er fra førreformatorisk tid – det vil si før 1537 – er de automatisk fredet. På nåværende tidspunkt er det ikke tatt beslutning om hva det videre skal skje med området.

Utgravningsleder: Even Bjørdal
Assistent: Anja Magnussen
Ansvarlig fra AmS: Olle Hartvig Hemdorff