MENY

Tjora, Sola kommune 2008

I sommer startet det som vil bli en av årets mest spennende og omfattende utgravninger i Rogaland. På denne siden vil du kunne følge med på utviklingen av arbeidet og lese om hvilke funn som blir gjort underveis.


Arkeologisk museum i Stavanger har påbyrja utgravninger på Tjora, i Sola kommune. Vi kom i gang den 15de juli, skal i år fortsette fram til oktober, og utgravningene fortsetter også til neste år. Søndag den 17de august vert det open dag, med omvisning på området, framvisning av funn, og demonstrasjon av arbeidsmetodar, frå kl 13:00 til kl 17:00. Alle interesserte er velkomne.
Inntil vidare har vi avdekka sju graver på Orshaugen, like vest for Tanangervegen. Fleire av dei blei omgjort til forsvarstillingar under andre verdskrig, og nesten alle har blitt plundra tidlegare, men utgravningene har allereie gjeve mange funn og anna informasjon. Den største røysa, med eit tverrmål på heile 28 meter, har to kantkjeder, i tillegg til ein torvkappe, noko som sannsynlegvis daterer den til bronsealder. Elles har andre gravar gjeve funn som spinnehjul, keramikk m.m.

Niall J.O. Armstrong, arkeolog og prosjektansvarlig