MENY

Myklebust, Sola kommune

26. april - undersøkelsene starter opp
På gården Myklebust er det planlagt en storstilt boligutbygging som kommer i konflikt med ei rekke forhistoriske kulturminner. Området er lokalisert ved Jåsund like sørvest for Hafrsfjordbrua.

I forbindelse med planarbeidet foretok Rogaland fylkeskommune maskinell søkesjakting hvor det ble påvist over 300 spor etter bosetting i dyrket mark. Selv om områder har vært gjenstand for dyrking i lang tid vil det ved fjerning av matjordlaget være mulig å avdekke bevarte spor etter forhistoriske bygninger og graver. Det vil være å forvente at det markante høydedraget med vidstrakt utsikt har vært et populært tilholdssted for mennesker gjennom store deler av forhistorien. Så langt foreligger det dateringer av stolpehull til eldre bronsealder (1800 f.Kr.), men alt tilsier at vi også vil finne spor fra steinalder og hele jernalder. Registreringer fra begynnelsen av 1900-tallet beretter om et stort antall graver anlagt langs Myklebustveien. Det store flertallet av gravminner har blitt fjernet gjennom boligbygging og jordbruksaktivitet, men det er håp om å finne bevarte rester etter begravelser ved utgravinga av området.

Utgravingene på Myklebust vil foregå over to sesonger med oppstart mandag 26. april. I løpet av juni vil det arrangeres Åpen Dag hvor alle interesserte kan motta omvisning på utgravingsfeltene.

Deltakere:
Prosjektansvarlig:
Barbro I. Dahl
Feltleder:
Theo Gil
Feltassistenter:
Sean Denham
Therese Jåtten
Bjørn Ramberg
Linn Eikje


BID
21.04.2010