MENY

Uke 2 på Myklebust

I prosjektets andre uke har vi hovedsakelig fortsatt avdekkinga av Felt 1.

                                                                                                                                                            

Oversikt over undersøkelsesområdet på Myklebust (Illustrasjon: Theo Gil)

 

 

 

 

 


På markoverflata var det synlig en markant rygg i terrenget, og ut fra den høye forekomsten av kokegroper og groper i hellinga nedenfor var det forventet en stor tetthet av bygninger på den øst-vest-orienterte forhøyninga.

Onsdag slo forventningene ut i full blomst ved den maskinelle avdekkingen av østlig del av høyderyggen. Tettliggende stolpehull, grøfter, ildsteder og store partier med kull og brent leire peker mot et velbevart boligområde med høyt aktivitetsnivå.

 

 

 

 

 

 

 
Theo Gil renser i et nylig avdekket område med en stor konsentrasjon av anleggsspor. Funnposer markerer leirkarskår påtruffet ved avdekking. Vestlandsøksa ble funnet i  samme område.

 

 Før videre framrensing indikerer den høye forekomsten av fin, tynnvegget keramikk en tidfesting til romertid. Midt i dette funnbildet ble det gjort et oppsiktsvekkende funn av ei vestlandsøks av grønnstein fra yngre steinalder. Gjenstanden lå i et stolpehull og på nåværende tidspunkt holdes det som sannsynlig at funnet kan være nedlagt som et offer. Arbeidshypotesen kan imidlertid komme til å endre seg ved nærmere undersøkelse av området.

Mot slutten av uka ble det arbeidet parallelt i tre ulike områder. Vegetasjonen rundt den store flyttblokka, Alvasteinen, har blitt fjernet og ei manuell søkesjakt ble påbegynt fredag. Samme dag ble et nytt felt, Felt 6, åpnet nordvest i planområdet. Ved fylkeskommunens søkesjakting ble det innenfor et mindre, avgrenset område påvist ei kokegrop og flint. Videre ble det ved fjorårets undersøkelse i forbindelse med etableringa av anleggsveien funnet to stolpehull like vest for funnområdet. Trekull fra det ene stolpehullet har gitt datering til eldre bronsealder periode I (1800–1500 f.Kr.). Ved fredagens avdekking langs steingarden på Felt 6 ble det funnet enkelte mindre kullflekker mot sørvestlig del av feltet. I bunnen av matjorda dukket det opp en nydelig skraper av flint som kan ses i lys av tidligere flintfunn i området (jf. foto).


 

 Flintskraper funnet ved avdekking på Felt 6 

 

  

 

 

Les om andre arkeologiske undersøkelser.

 Barbro.dahl@uis.no 08.05.10