MENY

Uke 4 - hus fra yngre romertid/folkevandringstid

Undersøkelsene på Myklebust pågår for fullt. Så langt er det blitt påvist minst fem ulike bygninger, tidfestet til yngre romertid/folkevandringstid (200-400/400-600 e.Kr.).

På hovedfeltet er det nå påvist minimum fem ulike bygninger konsentrert til to boplassflater. Øst på feltet er det anlagt tre overlappende treskipa bygninger som ut fra noe avvikende orientering kan skilles fra hverandre ut (jf. foto).  

 

 

 

 

 Tolking av ulike hus øst på Felt 1 pågår (Foto: Barbro Dahl)

 

 

-           

Arbeidet med å identifisere hvilke strukturer som tilhører hvilke bygninger er en  spennende prosess. Ut fra bygningskonstruksjon kan husene tidfestes til perioden yngre romertid/folkevandringstid  (200-400/400-600 e.kr.), noe som samtidig kan ses i lys av flere funn av sortglittet keramikk og finere bordkar fra romertid.

Parallelt som det forsøkes å få oversikt over de avdekka husene på Felt 1, har forundersøkelsen rundt Alvasteinen gitt spennende innblikk i aktiviteter over et langt tidsrom. Keramikkfunnene ligger hovedsakelig innerst mot steinblokka, mens spredte flintartefakter, deriblant en pilespiss, vitner om periodevise opphold helt tilbake til eldste del av steinalder. Funn av brent bein gir samtidig en tydelig indikasjon på gode bevaringsforhold. I dag har maskinen blitt benyttet til fjerning av moderne avfall deponert på vestsida av Alvasteinen (jf. foto).
 

  Maskinell avdekking på vestsida av Alvasteinen (Foto: Barbro Dahl)Under det svake overhenget på nordvestsida av blokka er det påvist et ildsted, og flere strukturer forventes å dukke opp i uka som kommer.

Les tidligere rapporter fra årets feltsesong.

Barbro Dahl 21.05.10