MENY

Uke 5 på Myklebust

Denne uka har vi i stor grad fokusert på avdekking av dyrka mark rundt Alvasteinen samt avtorving av det bevarte området som skal graves manuelt inntil blokka. 
 

   Avdekket undergrunn på østsida av Alvasteinen.
 

 


Det ble funnet en god del kokegroper og enkelte stolpehull på feltet. Stolpehullene kan være spor etter en mindre bygning like øst for flyttblokka, mens kokegropene omkranser området. Flere ildsteder er funnet i overgangen mot det funnførende laget inne ved steinen og en svært interessant steinlegging har blitt renset fram.


 
 

  Området på nordøstsida av Alvasteinen er klart for rutegraving.
 

 


Tirsdag deltok skoleelev Niels Hendrikse i felt som en del av arbeidsuka. Således ble det satt startskudd for utgraving av de mange anleggssporene avdekket på Felt 1. Niels kom tilreisende helt fra Haugesund og viste stor interesse og talent som arkeolog for en dag.

 

  Niels tegner kokegrop før snitting. Foto: Barbro Dahl.

 

 


Torsdag ble den maskinelle avdekkinga av årets undersøkelsesområder fullført. Vi vil rette en stor takk til våre eminente maskinsjåfører Maria Bjorland og Daniel Byberg, lærlinger ved T Stangeland Maskin, for en fantastisk innsats!

 

 

  Mannskapet på Myklebust. Gravemaskinsjåførene Maria Bjorland
  og Daniel Byberg i forgrunnen. Foto: Barbro Dahl
. 

 

 

 


 


Les tidligere rapporter
Barbro Dahl 28.05.10