MENY

Uke 7 på Myklebust

Vi har funnet spor etter pels og mulige tekstiler på bunnen av gravkammeret!

De organiske restene ses som et mørkt lag på kammerets bunn og antas å representere et dekke som den døde har blitt anlagt oppå. I tillegg er det er mulig å se dekkets ytterkant som ei mørk stripe inne ved kammerets kortender. 


 

 

 

 

 
 

Oversikt gravkammer. Foto: Theo Gil.
 

 

 

 

 

 

 

 Foto av graven som viser de bevarte organiske lagene i bunnen av kammeret. Foto: Theo Gil.


I sørøstlig og nordvestlig hjørne er det synlig et lysere fyllskifte tolket som fliken av et likklede anlagt over den døde (jf. foto detalj).
Eventuelt kan det tenkes at dekket i bunnen kan ha vært brettet opp i endene slik at de to organiske lagene kan representere samme fenomen. Inntil det ene metallobjektet er det funnet bevart pels, noe som antyder at avdøde kan være stedt til hvile på en bjørnepels. Den sjeldne oppdagelsen kan ses på bakgrunn av gode bevaringsforhold i det dypt nedgravde kammeret omgitt av kompakt, leirholdig silt.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

Detaljfoto av tekstilflik i sørøstlig hjørne. Foto: Theo Gil.


Det er videre tatt ut ei rekke skjøre gjenstander av jern i preparat. I østlig kant av grava ble det blant annet funnet ei bronsenål, og sentralt i kammeret lå hva som ser ut til å være spissen av et sverd. På hella som utgjør vestlig vegg i kammeret er det oppdaget ei skålgrop vendt inn mot grava.
 

 

 

 

 
Uttak av preparat og framrensing av jernobjekt . På bildet Anke Kobbe og Sean Denham. Foto: Barbro Dahl.

Gulvlaget på husflata med mange bygningsfaser blir nå forsøkt gravd stratigrafisk for om mulig å identifisere ulike lag og underliggende strukturer. Undersøkelsen bekrefter antakelsen om et eldorado av overlappende anlegg i flere nivåer. I gulvlaget lengst nord ble det funnet ei fantastisk blå glassperle.
 


 

 

 

 

 


Perle funnet i gulvlag. Foto: Barbro Dahl.

Ved Alvasteinen har vi fokusert på graving i hulrommet under blokka og i sprekken hvor steinen er delt i to. I det vesle hellerlignende hulrommet er det funnet en god del fragmentariske leirkarskår og en skraper av flint. Oppe i sprekken ble det funnet en enslig flintkniv som muligens kan tolkes som et nedlagt offer.

Les tidligere rapporter.

Åpen dag
Vi minner om at det vil bli holdt åpen dag på utgravingsfeltene onsdag 16. juni fra kl. 17.00-20.00. I tillegg til omvisning vil det bli mulig for barn å kunne prøve seg som arkeologer.
Vel møtt!

Barbro Dahl 11.06.10