MENY

Uke 9 på Myklebust

På hovedfeltet på har vi truffet på en stor konsentrasjon av nydelig dekorert spannformet keramikk som dateres til tiden 300–550 e.Kr.

Leirkarskårene ligger tett i tett i nordlig del av et langstrakt spissovalt anlegg på boplassflata preget av ei rekke overlappende hus fra samme periode. Mellom de tallrike skårene er det i tillegg funnet fiskebein, bein av ubestemt art og to mindre jernfragment.


 

 

 

 


 

Bjørn Ramberg renser fram spannformet keramikk. Foto: Barbro I. Dahl.

Store mengder leirkarskår fra samme periode er også funnet i grava som undersøkes like ved (jf. foto).Videre er det funnet en del brente beinfragment, never, en slaggbit og en bit lysegrønt glass. Sammenlignet med det velbevarte og dypt nedgravde kammeret i øst framstår denne branngrava som forstyrret av moderne dyrking. De gode bevaringsforholdene for organisk materiale har resultert i funn av ubrente bein i bunnen av kammeret som tilsynelatende aldri blir tomt (jf. foto).
 

 

 

 

 

 

Framrensing av bevarte bein i gravkammeret. Foto: Barbro I. Dahl.


 

 

 

 Linn Eikje jobber i grav 3892.  Foto: Bjørn Ramberg.


På sørøstsida av Alvasteinen ble det funnet to emner til økser av grønnstein. Gjenstandene var satt ned helt inntil den store flyttblokka, og et interessant spørsmål er om emnene ble nedlagt som et offer eller gjemt unna for så å bli glemt av eieren.


Barbro Iren Dahl 24.06.10.

Les tidligere rapporter fra Myklebust.