MENY

Uke 11 på Myklebust

Arbeidet på hovedfeltet har resultert i påvising av flere nye bygninger og konstruksjonsdetaljer innenfor de allerede identifiserte husene.

Blant de nye anleggene kan det nevnes en mindre, treskipa bygning like vest for husflate II og muligens tre toskipa hus orientert øst-vest. De toskipa bygningene ble identifisert mellom husflate I og II, men skaper overlappende situasjoner med treskipa hus i endene.

Mange overlappende ildsteder på husflate II tolkes som spor etter et verkstedhus med minimum én ombygging. Videre er det påvist ei noe uvanlig rekke stolpehull som har utgjort bygningens nordlige endevegg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Nordlig endevegg husflate II. Foto: Theo Gil.


Nordlig del av husflate I er karakterisert av svært gode bevaringsforhold. Til tross for lang tids dyrking var deler av gulvflata bevart. Situasjonen har resultert i eksepsjonelt velbevarte, motstilte innganger i det treskipa huset som nå er under utgraving.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motstilte, doble innganger bevart nord på husflate I. Foto: Barbro Dahl.

 

Paralleller kan søkes i Jan Petersens og Bjørn Myhres omfattende undersøkelser av gårdsanlegg som ut fra sin beliggenhet i udyrka mark hadde intakte steinvegger og inngangspartier.

 

 

 

 

 

 På 'an igjen. Therese og Sean sørger for skygge til fotografering av stolpehull. Foto: Linn Eikje.

Les tidligere rapporter fra årets feltsesong. 

Barbro Dahl 12.07.10