MENY

Myklebust - innspurt

Feltarbeidet er avsluttet for i år på Myklebust. Den siste måneden har vi fokusert på utgraving av bygningene på hovedfeltet.

Underveis har det dukket opp spennende detaljer, slik som staurhull tolket som spor etter overbygg over ildstedene både i Hus I og II. Undersøkelse av de velbevarte inngangene samt de ulike grøftene og kanalene i Hus I kan spesielt dras fram som snacks i en feltarkeologs hverdag.

Les tidligere rapporter fra Myklebust

Barbro Irene Dahl 25.08.10

 

 Referansegruppa_edited-1

Besøk av referansegruppa. Fra venstre Theo Gil, Olle Hemdorff, Mari Høgestøl, Gro Anita Bårdseth (Kulturhistorisk museum, UiO) og Trond Meling (Rogaland fylkeskommune) (Foto: BID).

 

Staurhull%20rundt%20ildsted%20i%20verkstedhus_edited-1


 

 


 
Staurhull rundt ildsted i verkstedhus (Hus II) (Foto: TGB)

 

Hus%20II%20sentrum%20%28f%C3%B8r%20utgrav%29_edited-1

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Hus II sentrum før utgraving: Oversikt over mulig ovnsanlegg, ildsted, luftekanal og staurhull i Hus II. Blå plater markerer takbærende stolpehull, oransj bånd markerer veggstolper (Foto: BID).
Se bildet i stor størrelse

 


Utgraving%20av%20ildsteder%20Hus%20II_edited-1

 

 

 

 

 
 

Utgraving av ildsteder med flere faser i Hus I. Legg merke til de mange små staurhullene rundt (Foto: BID). 
Se bildet i stor størrelse.Luftekanal%20ut%20gjennom%20d%C3%B8r_edited-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Luftekanal fra sentralildsted og ut gjennom dør i Hus I. Ildsted ses oppe til høyre i bildet. Kanalen inn mot ildstedet ligger igjen og viser hvordan det langstrakte anlegget var fylt med stein, mens øvrige deler av kanalen er formgravd. (Foto: BID). Se bildet i stor størrelse,

 

Inngang%20NV%20i%20Hus%20I_edited-1

 

 

 

 Inngang NV i Hus I (Foto: BID)

 

%C3%B8ks%20%203D_edited-1

 

 

 

 

 

 

 
3D basert på røntgenbilde av øksa fra vikingtidsgrava (ill: Theo Gil). Se bildet i stor størrelse.