MENY

Myklebust - innspurt

Feltarbeidet er avsluttet for i år på Myklebust. Den siste måneden har vi fokusert på utgraving av bygningene på hovedfeltet.

Underveis har det dukket opp spennende detaljer, slik som staurhull tolket som spor etter overbygg over ildstedene både i Hus I og II. Undersøkelse av de velbevarte inngangene samt de ulike grøftene og kanalene i Hus I kan spesielt dras fram som snacks i en feltarkeologs hverdag.

Les tidligere rapporter fra Myklebust

Barbro Irene Dahl 25.08.10

 

 

Besøk av referansegruppa. Fra venstre Theo Gil, Olle Hemdorff, Mari Høgestøl, Gro Anita Bårdseth (Kulturhistorisk museum, UiO) og Trond Meling (Rogaland fylkeskommune) (Foto: BID).

 


 

 


 
Staurhull rundt ildsted i verkstedhus (Hus II) (Foto: TGB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Hus II sentrum før utgraving: Oversikt over mulig ovnsanlegg, ildsted, luftekanal og staurhull i Hus II. Blå plater markerer takbærende stolpehull, oransj bånd markerer veggstolper (Foto: BID).
Se bildet i stor størrelse

 


 

 

 

 

 
 

Utgraving av ildsteder med flere faser i Hus I. Legg merke til de mange små staurhullene rundt (Foto: BID). 
Se bildet i stor størrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Luftekanal fra sentralildsted og ut gjennom dør i Hus I. Ildsted ses oppe til høyre i bildet. Kanalen inn mot ildstedet ligger igjen og viser hvordan det langstrakte anlegget var fylt med stein, mens øvrige deler av kanalen er formgravd. (Foto: BID). Se bildet i stor størrelse,

 

 

 

 

 Inngang NV i Hus I (Foto: BID)

 

 

 

 

 

 

 

 
3D basert på røntgenbilde av øksa fra vikingtidsgrava (ill: Theo Gil). Se bildet i stor størrelse.