MENY

Jåsund, Sola kommune

Arkeologisk museum starter i disse dager arkeologiske undersøkelser på Jåsund gård i Sola kommune i forbindelse med utbygging av nytt boligfelt. Utbygger er firmaet Jaasund AS.

De neste fire månedene vil det bli foretatt undersøkelser av en ødelagt gravhaug og en boplass fra eldre steinalder (ca. 4500 f.Kr). Det er på forhånd gjort mange funn av flintartefakter, samt en bergartsøks, i pløyelaget, så arkeologene har store forhåpninger om å finne bevarte spor etter den eldste bosetningen på Tananger-halvøya.

Utgravingen pågår i periden 26. april- 30. juli 2010. I løpet av juni 2010 vil et arrangeres "Åpen dag" med omvisning på utgravingsfeltene.  Utgravingene fortsetter sommeren 2011.

Prosjektansvarlig Hilde Fyllingen 26.04.10