MENY

Jåsund Uke 3 og 4

På Jåsund er det avdekket en strandvoll hvor det er gjort funn som kan dateres til overgangen mellom eldre og yngre steinalder, det vil si cirka 4000 år f.Kr.

 

 

Flyfoto av hele feltet. Foto: Espen Torp

 Avdekkingen med maskin er nå fullført, og det viser seg at vi har et funnførende kulturlag som går gjennom hele feltet. På, og i forkant av, strandvollen som er avdekket har vi nå renset frem et mer eller mindre sammenhengende kulturlag som ut i fra funn kan dateres til overgangen mellom eldre og yngre steinalder (ca. 4000 år f.Kr).

 

 

 

 

Astrid H. Bjørlo dokumenterer profilen som ble gravd i den sørøstlige delen av feltet. Flere dyrkningslag og det sorte kulturlaget er synlig på bildet. Foto: Krister Scheie Eilertsen.

Etter at området var ferdig renset frem var det tydelig at enkelte områder viste seg å være mer funnførende en andre, og vi har nå satt i gang med å grave oss ned i tre av de mest funnførende områdene. Jordmassene blir gravd i et rutesystem, og jorden soldet med vann.Oliver Sørskog og Andrè Nilsen graver i de fine sandmassene som skjuler de eldste sporene etter mennesker på Jåsund. Foto: Krister Scheie Eilertsen.


Blant de mange hundre funn fra kulturlaget er blant annet to økser, to emner til øks, flere pilespisser, kniver og skrapere i flint blitt funnet. Dette er gjenstander som forventes å finne på denne typen boplasser. Vi går en travel tid i møte, med store mengder jord som skal graves og undersøkes, og vi ser frem til flere flotte funn i fremtiden.


En av skraperne som ble funnet i kulturlaget. Foto:  Krister Scheie Eilertsen.

 

 


 

To vakre redskaper i flint. Øverst en flekkekniv, nederst en pilespiss hvor spissen er knukket. Foto: Krister Scheie Eilertsen.
 

 

 

 

 

Krister Eilertsen 23.05.10
Les tidligere rapporter fra årets feltsesong.