MENY

Jåsund uke 11 og 12

Etter 12 uker på Jåsund begynner det å nærme seg slutten av prosjektets opprinnelige varighet. Det er nå blitt gjort nærmere 19 000 funn!

Av det enorme kulturlaget som ble avdekket i starten av prosjektet har vi fått gravd veldig mye, og begynner med det å få et godt inntrykk av hvilken type lokalitet det dreier seg om, og i hvilke tidsrom den har vært i bruk.

Vi nærmer oss nå 19.000 funn, et meget betydelig antall. Dette gir oss et godt grunnlag for videre analyse og tolkning. Av funnene har vi etter hvert kommet opp i et relativt høyt antall pilespisser, noe som forteller oss at lokaliteten har hatt en funksjon knyttet til jakt på både større og mindre vilt.

Antydninger til strukturer som teltringer og mulige tuftkonstruksjoner forteller at aktivitetsområdet har ligget bare noen meter fra strandkanten. Nærheten til sjøen gjør det også naturlig å se for seg et maritimt erverv. Det kan også godt tenkes at man har benyttet seg av dette område periodevis ut i fra jaktsesonger.


Vi kommer til å fortsette gravingen de neste ukene på felt C og D, med mål om å komme til bunns i kulturlaget på de to lokalitetene. Det er med spenning vi tar fatt på de siste to ukene. Det er nesten forutbestemt at mye spennende dukker opp mot slutten av en undersøkelse.

Les tidligere rapporter fra Jåsund.

Krister Scheie Eilertsen 16.07.10
 

 

 

 

 
Felt C etter at en del av lag 2 er gravd, bilde viser den sentrale delen av aktivitetsområdet. Det mulige gulvlaget er tettpakket med mye skjørbrent stein. Foto: Krister Scheie Eilertsen.


 

Torsdag 15.07.10 hadde vi referansegruppen på besøk. De kom med fruktbare faglige og metodiske innspill. Fra venstre: Malin Kristin Aasbø (ROGFK), Hilde Fyllingen (AM), Håkon Glørstad (KHM), Mari Høgestøl (AM), Helge Sørheim (AM) og Bitten Bakke (AM). Foto: Krister Scheie Eilertsen.

 

 

 


Mannskapet klar til dyst en middels varm juli morgen. Foto: Helge Sørheim.
  

 

 

 

Flyfoto av felt C og D, kulturlaget og de gravde rutene viser godt igjen fra oven. Foto: Birdie AS.