MENY

Oppstart arkeologiske undersøkelser v/Haugesund Lufthavn

Mandag 27. september starter arkeologiske undersøkelser like ved Haugesund Lufthavn, Karmøy kommune. Det er fire steinalderlokaliteter som skal undersøkes nærmere i forhold til utstrekning og karakter.

Sesongen 2010 blir en kort forundersøkelse på til sammen 4 uker, hvor hver enkelt av lokalitetene blir avgrenset og kartlagt. Dette vil igjen danne grunnlaget for en mer omfattende hovedundersøkelse i 2011.

Vi ser med spenning frem til å få sett nærmere på de fire boplassene! Medvirkende i årets sesong vil være feltleder Krister Scheie Eilertsen og feltassistenter Theo Gil Bell og Tor Arne Waraas. Mer informasjon vil komme etter undersøkelsen er i gang.

Feltleder Krister Scheie Eilertsen 24.09.10