MENY

Skadberg uke 2 og 3

Etter tre uker med gravemaskinsarbeid er feltet på Skadberg ferdig avdekket. Til sammen skjulte matjorden fire sikre treskipa hus, flere mulige flatmarksgraver og et tosifret antall kokegroper. I tillegg finnes det et stort antall stolpehull som sannsynligvis utgjør 2-3 hus som overlapper hverandre, noe de videre undersøkelsene vil kunne klargjøre.

Lengden på de fire treskipa husene varierer fra 10-16 meter, mens bredden er mellom 5-6 meter. Husenes lengde og stoplehullenes form og sammensetning indikerer en bebyggelse fra yngre bronsealder/tidlig førromersk jernalder.

Langhusene på Skadberg har også flere likhetstrekk; de er orientert i samme retning, har motstilte innganger på langveggene, samtidig som rekker med staurhull ser ut til å forbinde husene. Dette gir grunn til å tro at de har stått her samtidig.

I tillegg er det flere interessante detaljer ved husene som kan påpekes. I nordøstlig del av det ene huset har vi avdekket en steinsetting som trolig er restene etter en isolerende steinvegg som har omkranset huset. Huset ser også ut til å ha et steinsatt inngangsparti.
 
I tilknytning til dette huset er det også funnet over 20 nevestore kvartssteiner med flate, bearbeidede sider. Kvartssteiner blir tidvis funnet i forbindelse med graver, men å finne avrundede kvartsteiner i ei hustuft er ekstra interessant og vil bli videre undersøkt.

Siste dagen med gravemaskinen skulle vise seg å by på nok et spennende funn. Et treskipa hus kom for dagen med en fin og tydelig dreneringsgrøft rundt husets sørlige halvdel. Dreneringsgrøften svinger forsiktig utover der den slutter ved huset innganger og har dermed ført til en tørr passasje for folk og fe.

Monika Serafinska er ny feltassistent på utgravningen, mens Theo Gil takker for seg etter tre ukers iherdig innsats.

Feltleder Astrid H. Bjørlo 07.09.10 
Les tidligere rapporter fra Skadberg gård


 

 

 

 
Oversiktsbilde av hus 1 og 2. Foto: Krister Scheie Eilertsen. Se bildet i stor størrelse.

 

 

 

 

 

 
 

Restene etter steinvegg, hus 3. Foto: Astrid H. Bjørlo. Se bildet i stor størrelse.

 

 

 

 

 
 


Bearbeidede kvartssteiner. Foto: Astrid H. Bjørlo.
Se bildet i stor størrelse.

  

 

 

 

 

 
 

Oversiktsbilde av hus 4 med tydelig dreneringsgrøft i sørlig ende. Foto: Astrid H. Bjørlo. Se bildet i stor størrelse.