MENY

5000 år gamle tufter på Haugesund Lufthavn

I sommer kan passasjerene som lander på Haugesund Lufthavn se arkeologiske undersøkelser i fugleperspektiv. Det er gjort veldig interessante funn av tre tufter fra yngre steinalder som i sommer skal undersøkes av Arkeologisk museum. Undersøkelsene foregår rett ved rullebanen ytterst på Helganeset ved sjøkanten.

 De fem arkeologene er godt i gang med undersøkelsene av tuftene, og det ser ut til å bli en utrolig spennende sommer. I løpet av den første uka har vi torvet av og startet gravingen av den største tufta.

I fjor høst foretok Arkeologisk museum forundersøkelser på stedet og fant tre tufter. Dateringer fra tuftene tyder på at de er ca 5000 år gamle. I tillegg ble det funnet snorstempelkeramikk og redskaper som kan underbygge dette. Tuftenes alder er et av spørsmålene som arkeologene vil forsøke å finne ut av i løpet av sommeren.
Det ligger også tre boplasser til på Helganeset som vil graves ut i sommer. En av disse boplassene er også fra yngre steinalder, mens den tredje lokaliteten er fra eldre steinalder. Den siste lokaliteten består av en tuft som under forundersøkelsen ble datert til eldre jernalder.

Det er veldig morsomt å få grave ut en tuft fra eldre jernalder som ikke er skadet av moderne aktivitet. Tufta ligger også i et spesielt miljø ut mot sjøen og det er ikke undersøkt mange tufter av denne typen i Sørvest-Norge. Ikke minst er tuftene fra yngre steinalder spennende, ettersom det heller ikke er undersøkt mange tufter fra denne perioden på Vestlandet.
I ukene som kommer skal tuftene på den største boplassen undersøkes. Arkeologene som er i sving vil snart få hjelp av ytterligere tre arkeologer for resten av gravesesongen. De totalt 8 arkeologene vil i løpet av 16 uker grave ca 200 kvm.