MENY

Oppdatering fra Jåsund

Sesongens første gravinger har allerede gitt funn av hus fra yngre steinalder og eldre bronsealder og spenningen er derfor stor for hvordan de neste ukene vil arte seg.

 Vi er nå ferdig med den maskinelle avdekkingen av området, og kan allerede konstatere interessante funn.

Blant annet har vi funnet et veldig fint 2-skipet langhus, et kulturlag med flint og keramikk samt flere dyrkingslag. Huset er av en bygningstype som kan dateres til slutten av yngre steinalder og eldre bronsealder. Det vil med andre ord si at huset ble bygget en gang mellom 2100 og 1100 f. Kr.
Av dette vil det bli tatt ut flere 14 C dateringer som vil gi oss nærmere svar på alder, og så håper vi at husets brukstid kan knyttes til begravelsen i ”Sothaug”.

 

Plantegning som viser stolper(oransje) og ildsteder(blått) i huset.


Tekst: Hilde Fyllingen, Prosjektansvarlig