MENY

Uventet funn på Jåsund

Utgravningen på Jåsund har opphørt langt tidligere enn planlagt. Forventede funn uteble, men i stedet dukket det opp noe arkeologene mener er ett 4000 år gammelt gårdsanlegg.

- Til tross for tidlig avslutning på feltarbeidet, har vi funnet noe som er av stor faglig interesse, slår prosjektansvarlig Hilde Fyllingen fast.
For i stedet for å undersøke videre på feltet, skal hun nå jobbe med det hun mener er ett lite gårdsanlegg fra slutten av steinalderen/begynnelsen av bronsealderen, dvs. at det er hele 4000 år gammelt!
 

Spennende funn - tross alt
Vi avdekket et hus som er såkalt ”2-skipet”. Huset har vært 15 meter langt og ca. 5,5 meter bredt med en stolperekke på midten som holdt taket oppe. Det ble ikke funnet noen tegn på at veggene har hatt leireklining, så veggene har mest sannsynlig vært bygget av plank eller kløyvde stokker. Inngangspartiet ser ut til å ha vært på den vestre langveggen og det ble funnet bunnrester etter 2 avfallsgroper inne i huset.

Både i stolpehullene og i avfallsgropene ble det funnet flint og keramikk. Utenfor huset lå et 5x5 meter stort kulturlag hvor vi fant mye keramikk samt en steinøks av slipt grønnstein. Ardspor påvist under dette kulturlaget samt store områder med utvasket kulturlag, tyder på at man har drevet med åkerbruk.

Inne i huset er det vanlig at det samlet seg ”skit og lort” rundt stolpene og i disse massene finner vi ofte forkullete korn og frø. Dette er noe som kan vise oss hva folk har spist, og det ble derfor tatt ut jordprøver av alle stolpehullene. Arbeidet med analyse av disse prøvene er akkurat satt i gang og foreløpig ser det lovende ut.


Takk til Steinar, Marius, Henriette, Hildegunn og maskinfører Ingvar for innsatsen så langt i år!

Tekst + foto. Hilde Fyllingen, prosjektansvarlig