MENY

Spennende funn fra Folkevandringstid

I de siste to ukene har arbeidet for fullt startet opp på felt 2. Her har et mindre område blitt flateavdekket, hvor resultatet ble et titalls kokegroper og mulige stolpehull. Funn av spannformet keramikk tyder på at denne aktiviteten kan tilskrives folkevandringstid (ca. 400-600 e.Kr).


I tillegg har det også blitt foretatt rutegraving på felt 2, hvor massene er blitt vannsåldet. Funn som har framkommet i denne forbindelse er blant annet en pilspiss i ryholitt, en skraper i bergkrystall og eggen av en vestlandsøks.

I tillegg er det blitt funnet flere hundre flintavslag. Dette funnmaterialet indikerer bosetningsaktivitet fra første halvdel av neolitikum (ca. 4000-2350 f.Kr). Det totale funnbildet på felt 2 forteller oss at dette har vært et populært aktivitetsområde, både i yngre steinalder og i eldre jernalder.

Parallelt med gravingen på felt 2 har arbeidet på felt 1 fortsatt. Her har stolpehull, kokegroper og mulige ildsteder blitt snittet og dokumentert.

Feltmannskapet har blitt ytterligere forsterket. Ivar Malde har tiltrådt som ny feltassistent.
 

 

 

 

 

 


Bilde 2: Tekst: Monika Serafinska dokumenterer stolpehull på felt 1. Foto: Astrid H. Bjørlo