MENY

Skjoldavik, Vindafjord kommune

Mandag 18.juli startet Arkeologisk Museum/UiS opp en ny utgraving i nordfylket. Denne gang i Skjoldavik, Vindafjord kommune. E134 skal omlegges og vil berøre deler av gården Smedsvik, hvor det finnes flere kulturminner.

Arkeologer fra Rogaland Fylkeskommune registrerte i 2008 flere røyser og et dyrkningslag innenfor planområdet. En av problemstillingene som denne utgravingen skal besvare er hvorvidt det dreier seg om rydning- eller gravrøyser. Kort tid etter at de arkeologiske undersøkelsene startet opp ble det klart at to av røysene er rydningsrøyser, mens den siste er ei gravrøys. Gravrøysen er 7 meter i diameter og er tettpakket av hodestore steiner. En fin kantkjede med større steiner ble også avdekket på sørsiden av røysen. Før gravrøysen ble gravd fram framstod den som en 0,5 meter forhøyning i terrenget. Etter framrensing anslås høyden å være 1 meter.

Etterhvert ble det også benyttet gravemaskin for å avtorve et mindre område rundt gravrøysen. I den forbindelse ble det avdekket to nye gravrøyser som ligger tett opptil den første. Disse røysene var ikke synlige på overflaten, noe som kan forklares med at det tidligere stod en tett granskog på området. Nedfallet av barnåler gjennom årenes løp har gradvis gjort røysene mindre synlige for det blotte øyet. Etter framrensing av de to siste gravrøysene viser høyden seg å være omtrent 0,5 meter. Diameteren er omtrent 5 meter.

De neste ukene vil bli brukt til å finrense, fotografere og måle inn gravrøysene. Deretter starter en omstendelig prosess med å fjerne steinene lagvis, før vi til slutt fingraver og sålder massene.

Deltakere:
Astrid H. Bjørlo (feltleder)
Monika Serafinska (feltassistent)
Christopher Kvæstad (feltassistent)
 

 Monika Serafinska fjerner røtter fra gravrøys II (Foto: Astrid H. Bjørlo)

 

 Astrid H. Bjørlo måler inn steiner fra gravrøys I (Foto: Monika Serafinska)

 Oversiktsbilde av gravrøysene litt til venstre i bildet. Skjoldafjorden kan skimtes så vidt bak trærne (Foto: Monika Serafinska).

Tekst: Astrid H. Bjørlo