MENY

Våpenfunn i gravrøys

Etter noen intense uker er utgravingen i Skjoldavik på gården Smedsvik nå avsluttet. To av gravrøysene viste seg å være funntomme, mens den siste røysen inneholdt noen svært flotte funn.

Etter at de tre gravrøysene var ferdig renset, ble de fotografert og målt inn i plan. Deretter startet vi å fjerne steinene i den største røysa, Røys I. Flere lag med stein gjorde arbeidet tidkrevende. I bunn av gravrøysa kom en indre, rektangulær steinsetting til syne med en stor, flat jordfast stein i midten. Knust kvarts ble funnet rundt om i røysen, men ellers ingen funn.

I Røys II var det bare to lag med stein, og etterhvert som steinene ble fjernet kom en fin, indre steinsirkel til syne. Men heller ikke i denne røysen ble det gjort noen funn, bortsett fra litt knust kvarts.

Røys III hadde en rektangulær forsenkning i midten av røysen, noen som kunne tyde på et kollapset kammer. Og etterhvert som steinene ble fjernet ble mistanken bekreftet. Noen fine, flate steiner stod fortsatt opp langs sidene av kammeret, mens andre ble funnet liggende. Etter at tre lag med mindre steiner var blitt fjernet kom to lengre jerngjenstander til syne. Den ene gjenstanden ble kjapt identifisert til å være et 80 cm langt sverd, mens den andre jerngjernstanden som målte 70 cm var svært korrodert. Arkeologisk konservator Anke Kobbe kom til feltet for å hente begge gjenstandene ut i preparat og trygt frakte dem til Arkeologisk Museum for videre undersøkelser og behandling. Røntgenbilder av preparatene viste at den korroderte gjenstanden var en lanse.


Av andre funn som ble gjort i kammeret kan det nevnes en rund og glatt kvartsstein med tydelige furer. Det ble også funnet en gjenstand som mest sannsynlig er et ildstål, noe som kan forklare furene i kvartssteinen. Det dreier seg mest sannsynlig om en ildslagsningstein. Litt trerester, noen jernstifter og noen få nagler kan også nevnes, i tillegg til andre uidentifiserte jerngjenstander. Gravene kan trolig dateres til yngre jernalder.

Deltakere:
Astrid H. Bjørlo (feltleder)
Monika Serafinska (feltassistent)
Christopher Kvæstad (feltassistent)
Ihab Dababsa (feltassistent)

 Monika, Ihab og Christopher fjerner større steiner i Røys I. Foto: Astrid H. Bjørlo

 Indre steinsirkel i Røys II. Foto: Monika Serafinska

 Et lag med stein fjernet i Røys III. Merk det kollapsa kammer i midten av røysa. Foto: Astrid H. Bjørlo

 Anke Kobbe henter ut preperatene med sverdet og lansen. Foto: Astrid H. Bjørlo