MENY

Oppstart arkeologiske undersøkelser ved Kvia og Motland

29.august startert AM/UiS arkeologiske undersøkelser på gårdene Motland og Kvia i Hå kommune. Bakgrunnen for undersøkelsene er at Jæren E-verk skal lage en trasé for blant annet fjernvarme og vann.

I mars i år utførte Rogaland Fylkeskommune (RFK) registreringer i området. Det ble blant annet funnet stolpehull, kokegroper og en gravrøysrest. I løpet av de to første ukene av utgravningen til AM/UiS har et større område blitt flateavdeket ved hjelp av gravemaskin. Dette har resultert i et toskipet hus, kokegroper, flere dyrkningslag og en steinkonsentrasjon som mest sannsynlig er en grav. I tillegg ble også gravrøysresten som RFK registerte gjenfunnet. Stolpehullene i det toskipet huset har inneholdt en god del keramikkskår, deriblant en bunnskår fra en leirkopp med innsnøring over foten som er typisk for den senneolittiske perioden.

Den siste uken har gravrøysresten blitt renset frem og fotografert. I forbindelse med opprensingen ble det funnet mye keramikk og fragmenter av brente menneskebein. Det ble også funnet bronsefragmenter, så det er knyttet stor spenning til videre undersøkelser av røysresten.

Utgravingen vil pågå i ytterligere tre uker.

Deltakere:
Astrid H. Bjørlo (feltleder)
Monika Serafinska (feltassistent)
Christopger Kvæstad (feltassistent)
Ihab Dababsa (feltassistent)