MENY

Steinalderboplass på Eigerøy

I begynnelsen av mai startet Arkeologisk Museum opp nye utgravinger av steinalderboplasser ved Grønevik i syddelen av Eigerøy.

Dette blir en foreløpig siste i en mangeårig rekke av undersøkelser med spennende resultater.

Det er fire små boplasser som står i fokus i år, og at de er små betyr at vi kan grave ut hele flater som avgrenses av bergknauser. De synes også inneholde – for Rogaland – få gjenstander, noe som kan bety at brukstiden har vært kort og tolkningsarbeidet blir lettere.

En har alltid visse forhåpninger om hva vi vil komme å finne, og i vårt tilfelle spekulerer vi i ildsteder, og i de mest optimistiske stunder om tufter av enkle boliger.

Det er foreløpig vanskelig å vite hvor lenge siden boplassene var i bruk siden vi ved forarbeidet ikke har funnet noen diagnostiske gjenstander, altså gjenstander som er karakteristisk for et spesifikt tidsrom. Vanligvis kan høyden over havet gi en indikasjon på alderen siden landet har steget etter siste istid, men i Eigersundsområdet har havstanden variert usedvanlig mye, slik at spennet i dateringen kan være flere tusen år.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter oppstart!

Håkan Petersson, prosjektansvarlig arkeolog
Avdelingsleder fornminnevern, Arkeologisk museum
Tlf. 51 83 26 96 Mob. 945 30 279 Epost: hakan.petersson@uis.no