MENY

Boplass fra eldre jernalder

På Åse i Sandnes er det en utgraving av et boplassområde med spor etter hus antakelig fra eldre jernalder.

Området Åse i Sandne skal benyttes til boligutbygging. I den forbindelse gjør Arkeologisk museum utgravninger.

Det undersøkes et boplassområde med spor etter hus antakelig fra eldre jernalder og mulige graver fra samme tid evt. yngre jernalder. Området skal benyttes til boligutbygging.

Oppstart 23.04. – varighet 6-8 uker.

Olle Hemdorff, prosjektansvarlig arkeolog
Rådgiver ved arkeologisk museum
Tlf: 51 83 26 70 E-post: olle.hemdorff@uis.no