MENY

Spor fra eldre jernalder

I Re-Svertingstad i Time kommune er det påvist bosetningsspor fra eldre jernalder.

Utgravingen i Re-Svertingstad starter i begynnelsen av juni.

Det er påvist bosettingsspor fra eldre jernalder. Området skal benyttes til boligformål m.m.

Utgravingene varer i omlag fire uker. Feltleder Christopher Kvæstad, assistenter Daniela Stramm, Erik Stoltenberg.  

Olle Hemdorff, prosjektansvarlig arkeolog
Rådgiver ved arkeologisk museum
Tlf: 51 83 26 70 E-post: olle.hemdorff@uis.no