MENY

Velbevart steinalderboplass på Karmøy

Sentralt på Karmøys smaleste sted, Midt Eide, ligger en velbevart boplass fra eldre steinalder. om lag 4500 f.Kr.

Steinalderboplassen som skal undersøkes på Midt Eide er fra om lag 4500 f.Kr. Boplassen ligger sentralt til på det smaleste sted på Karmøy.

I motsetning til andre steinalderboplasser i området er denne boplass ikke forstyrret/ødelagt av aktiviteter i nyere tid.
På nabogården er det funnet mange bergartsøkser fra eldre og yngre steinalder utenfor en heller, som dessverre ble ødelagt av det tyske militær under 2. verdenskrig.

Området er planlagt utbygget blant annet med eneboliger.

Oppstart 07.05 –varighet 6-8 uker.

Olle Hemdorff, prosjektansvarlig arkeolog
Rådgiver ved arkeologisk museum
Tlf: 51 83 26 70 E-post: olle.hemdorff@uis.no