MENY

Botaniske prøver fra kulturminne

I Sæland i Hå kommmuen skal en liten undersøkelse av to mulige rydningsrøyser og et gardfar gjennomføres.

Denne type kulturminne kan være vanskelig å se for et utrent øye, da det gjennom årene har vært foretatt inngrep i terrenget nær kulturminnene.

Likevel har de en verdi for arkeologien og særlig for botanikken som studerer miljøet  forhistorisk tid. Arkeologisk museum kommer derfor til å foreta en mindre undersøkelse som hovedsaklig har som mål å samle in naturvitenskaplige prøver for å kunne gjøre botaniske analyser av miljøet i området under fornminnets brukningstid.

Dette kulturminnet kan også fortelle oss noe om tidlig jordbruksdrift på den sørlige delen av Jæren.

Olle Hemdorff, prosjektansvarlig arkeolog
Rådgiver ved arkeologisk museum
Tlf: 51 83 26 70 E-post: olle.hemdorff@uis.no