MENY

Strategisk plassert boplass

Utgravingsområdet på Midtre Eide ligger like vest på Kopervik hvor Karmøy er på sitt smaleste. Boplassen ligger på en liten flate ca 11 – 15 meter over havet.

I slutten av eldre steinalder (ca. 6500 – 4000 år f. Kr.), da havet sto ca. 9 meter høyere enn det gjør i dag, lå boplassen fint til med en liten vik på hver sin side av den lille flaten. Før i tiden var den viktigste ferdselsåren vannet, navnet Eide betyr at plassen ble brukt for å trekke båter mellom havet i vest og leia i øst. Plassering av boplassen er dermed svært strategisk med lett tilgang til havet og dets ressurser både mot vest og øst og en nærliggende ferskvannskilde, og alt et steinaldermenneske trenger på land som for eksempel dyr å jakte på og vekster til å sanke.

Arkeologisk museum har fått inn mangeløssfunne gjenstander fra steinalder fra området og museet har også foretatt flere arkeologiske undersøkelser . De fleste av disse boplassene har imidlertid vært brukt gjentagne ganger over flere tusen år og funnene har vært sammenblandet. På Midtre Eide er boplassen fra et kortvarig opphold og alle gjenstandene m.m. er brukt av de samme fangstfolkene.

Så langt har vi gravd frem over 1700 funn, og flere av disse er redskaper som skrapere, kniver, små sylskarpe flekker brukt i piler av bein etc. Vi har mest funn i flint, men også noe bergkrystall. Bergkrystall finner vi kun på fjellene i Norge og siden bergkrystallen må være hentet fra fjell, vitner dette om at plassen har vært brukt av en mobil gruppe steinaldermennesker, eller de har fått tak i bergkrystallen ved kontakter med andre jeger-samlergrupper.

Planen er å undersøke mest mulig av det mest funnførende område på flaten både for å framgrave gjenstander men også for å se om det er spor etter rydding til telt eller lignende. Vi har funnet mye brent flint og håper derfor at vi klarer å finne et eller flere ildsteder. Trekull fra slike er velegnet til en presis datering av boplassen (kullstoff 14-datering).

Tekst: Grethe Moell Pedersen