MENY

Flotte steinalderfunn i Sømmevågen

Funnmaterialet fra boplassen i Sømmevågen er svært omfattende, med mange hundre funn innenfor hver graveenhet på 50x50 cm i de mest funnrike områdene. Flotte råstoff, interessante funnspredningsmønstre og mange flotte redskaper gjør boplassen svært spennende.

Funnmateriale%20350
Slipeplate, kjerne av rhyolitt, flere flekker av rhyolitt og av flint, skrapere, mulig bor, A-spiss og fragmenter av slike og en mengde avslag av flint av svært fin kvalitet.


Det avtegner seg klare konsentrasjoner av funn. Særlig området rundt noe som ser ut til å være et stort ildsted, har svært høy funntetthet. I enkelte graveenheter er forekomsten av spesielle råstoff høyere enn i andre, og dette lover godt for å kunne definere bestemte arbeidsområder innenfor boplassen. Funnene fra et definert kulturlag på den sentrale delen av flaten er entydig tidligneolittiske, det vil si fra første del av yngre steinalder, ca. 4000 f.Kr.

Karakteristisk for denne delen av steinalderen er råstoffet «rhyolitt» som særlig ble brukt i produksjon av pilspisser. Rhyolitten vi finner stammer fra et kjent brudd på toppen av fjellet «Siggjo» på Bømlo i Sunnhordland. Steinen herfra er svært karakteristisk: Når den er fuktig, fremstår som svart med hvite bånd i seg, men når den tørker fremstår den imidlertid nærmest som hvit!

På boplassen i Sømmevågen finner vi store mengder av dette råstoffet, noe som tyder på sterke kontakter nordover langs kysten vår.

Tekst: Guro Skjelstad, prosjektleder for steinalderdelen av utgravingen i Sømmevågen