MENY

Bergevik

Undersøkelse av bosettingsspor i dyrka mark i forbindelse med utbygging av nytt boligfelt i Forsand sentrum.

Ved fylkeskommunenes registrering av området ble det påvist mange anleggsspor og funn fra alle perioder av forhistorien.

Feltleder er Eva Schaller Åhrberg.