MENY

Mot vest i vikingtid!

Vi tilbyr nå et nytt spennende opplegg om vikingtid.

Vi utforsker spor etter vikingens reiser. Med kart og de arkeologiske funnene som utgangspunkt planlegger vi reiser mot vest og hjem igjen.
Hva var skipene lastet med på utreise og hva fulgte med hjemover? De får studere runer som kilder til å finne ut mer om livet i vikingtida, og lytte til runetekst lest på vikingenes eget språk!

Tilrettelagt for 5.–7. trinn.

Kontakt skoletjenesten på 51832625 eller epost til skoletjenesten@uis.no