MENY

Middelalder

Hvordan endret livet i Rogaland seg i overgangen til kristendommen?

Overgangen til kristendommen er ei tid med brytning mellom det gamle og det nye. Elevene får se funn og
lytte til runetekster som viser dette. Livet endret seg i alt fra tro til kosthold og byggeskikk. Hvordan vises
dette igjen i Rogaland? Hør historien om presten som fikk Pavens tilgivelse! Tilpasset 6–7-klassetrinn.

Tilpasset 6–7-klassetrinn-

For bestilling og mer informasjon: tlf. 51 83 26 25, e-post: skoletjenesten@uis.no