MENY

Oppdragsrapport 2015/04

Arkeologiske undersøkelser på gårdene Bjorhaug gnr. 25 og Bø/Bøhagen gnr. 26 i Hå kommune. Et bidrag til innblikk i gårdstrukturen på Jæren i perioden 1500 f.Kr. til 800 e.Kr. Hilde Fyllingen

Oppdragsrapport 2015/04