MENY

Flere hus funnet på Myklebust

Sesong 2 er endelig i gang på Myklebust. Allerede har teamet funnet flere store bygninger og håpet om å finne flere graver etter fjorårets spennende gravfunn, ble overgått da et helt gravfelt kom til syne.

 Årets utgravingssesong hadde planlagt oppstart 2. mai, men i forbindelse med kommunens utskifting av vannledningen langs Myklebustveien fikk vi en noe uventet pangstart allerede uka før påske. I området mellom den gamle vannledningen og Myklebustveien fant vi bevarte spor etter sørlig del av Hus I, hovedbygningen i gårdsanlegget fra 300-tallet e.Kr.

Bygningen har dermed vært minimum 41 meter lang med fortsettelse inn under veien. I sørlig del, sør for fjøset, viste det seg å være et ekstra boligrom med egen inngang. I kanten av ildstedet i det ekstra oppholdsrommet ble det funnet et dekorert spinnehjul av kleber.
 Særlig er det spennende å fundere på hvem av beboerne på gården som har holdt til i det mindre oppholdsrommet i motsatt ende av bygningens øvrige boligrom, vegg i vegg med dyrene.
 

   Framrenset anlegg tolket som grav. Foto: TGB


Overraskende kraftige bygningskonstruksjoner avdekket
Ved avdekking av et mindre område i nordvestlig ytterkant av det store kulturminnefeltet i dyrka mark, ble det påtruffet et svært fascinerende hus. Bygningen omtalt som Hus VII er treskipa med svært kraftige, nærmest rektangulære takbærende stolpehull. Flere ekstra støttestolper ble funnet på rad utenfor de svært store veggstolpene og dørstolpene.
Vegglinja buer fint inn mot husets ende. Dessverre må vi nøye oss med bygningens nordlige ende ettersom huset fortsetter inn under moderne bygninger.

Fant gravfelt
I løpet av utgravingas første to uker har mannskapet på fire avdekket store arealer på sørsida av Myklebustveien (se Felt 7 og 8 på oversiktskartet). Ved fylkeskommunens registrering ble det påvist et anlegg tolket som ei mulig grav på Felt 7, og på bakgrunn av fjorårets godt bevarte kammergrav like nord for veien var forventningene til å finne flere graver høye.

Til alt overmål har vi funnet et helt gravfelt bestående av to overpløyde røyser og ei rekke rektangulære nedgravinger preget av sirkulære steinpakninger (se foto). Flere av anleggene viser likheter med gravene fra fjorårets undersøkelse på Kverneviksveien i Stavanger samt de mange gravene fra Hålandsmarka i Time. Et spennende spørsmål vil være om gravene kan tilhøre gårdsanlegget fra yngre romertid/folkevandringstid 50 meter lenger vest.
 

I tillegg til graver, groper, kokegroper og forhistoriske dyrkningslag er det også påvist minimum tre treskipa hus derav ett med veggrøft. Med den store mengden anleggsspor ser vi ekstra fram til å få friske krefter inn i form av Eirin og Terje som snart vil slutte seg til vårt mannskap.

¤

Deltakere:
Prosjektansvarlig:
Barbro I. Dahl
Feltleder:
Theo Gil
Feltassistenter:
Sean Denham
Rolf Bade
Eirin Frey
Terje Hellan

Varighet feltarbeid 2011:
02. mai–22. juli


Tekst: B.I.D.
12.05.2011